Podziękowanie

Standard

W imieniu wszystkich członków i podopiecznych Stowarzyszenia „Wszystko dla Dzieci” składamy serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi Jerzemu Faszczewskiemu z Parafii Św. Wawrzyńca w Zabrzu za umożliwienie kolędowania.
Dzięki przychylności Księdza Proboszcza, hojności Parafian i zrozumieniu potrzeb z jakimi borykają się dzieci chore, ale również te z biedniejszych rodzin, będziemy mogli wesprzeć je w codziennych trudach i smutkach.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy i liczymy, że w przyszłości jeszcze wspólnie               pokolędujemy !

Z wyrazami szacunku
Prezes i członkowie Stowarzyszenia „Wszystko dla Dzieci”